Thẻ: tài liệu kế toán

thong-tu-41

Thông tư 41/2017/TT-BTC

Thông tư 41/2017/TT-BTC 28-4-2017 Quản lý thuế đối với hoạt động liên kết 2017-06-20 Thông tư 41/2017/TT-BTC hướng dẫn các đối tượng áp dụng của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP thực hiện một số quy định …
nghi-dinh-71

Nghị định 71/2017/NĐ-CP

Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với cty đại chúng 2017-06-28 Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này …