Công ty làm báo cáo tài chính cuối năm 247:
Địa chỉ: 18B,217 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 629 68241