thong-tu-41

Thông tư 41/2017/TT-BTC

Thông tư 41/2017/TT-BTC 28-4-2017 Quản lý thuế đối với hoạt động liên kết 2017-06-20 Thông tư 41/2017/TT-BTC hướng dẫn các đối tượng áp dụng của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP thực hiện một số quy định …